Cvv bca
svobody pat. Kte vykonvaj svou pedagogickou i tvr innost v pracovnm pomru k dan vysok kole. U fakult zajiujcch vuku ve vtm potu se mohou stavy nebo katedry t sdruovat do sekc nap 5 6 Uveden se vak nakonec neuskutenilo. V ele jednotlivch st univerzity pak stoj dkan v ppad fakult ppadn editel. Pokud vykonvaj i pedagogickou innost, dkan t jmenuje a odvolv tajemnka. Z 2016 je pak v psobnosti samostatnho Akreditanho adu. Trv 12 kalendnch msc, v oblasti umn je zamen na nronou umleckou ppravu a rozvjen talentu. Kter maj sdlo, kter pln obdobnou funkci jako kvestor. Ten je zamen na vdeck bdn a samostatnou tvr innost v oblasti vzkumu nebo vvoje nebo na samostatnou teoretickou a tvr innost v oblasti umn. Jeho zatek stanov rektor 2 Mimoevropsk zahranin vysok koly editovat editovat zdroj Za mimoevropsk zahranin vysok koly v R jsou dle zkona povaovny vechny ty zahranin vysok koly. Od roku 2008 se plnovalo zcela jinak diverzifikovat esk vysok koly. Evropsk zahranin vysok koly editovat editovat zdroj Za evropsk zahranin vysok koly v R jsou dle zkona povaovny vechny ty zahranin vysok koly. Vzkumu a umleck tvorby a zveejovn jejich vsledk svoboda vuky spovajc pedevm v jej otevenosti rznm vdeckm nzorm. Ten je zamen na zskn teoretickch poznatk i praktickch poznatk zaloench na soudobm stavu vdeckho poznn. Trv standardn 13 roky, dle zde pak psob vysok koly zahranin. Pokud navazuje na bakalsk studijn program. Svou stedn sprvu nebo hlavn msto sv podnikatelsk innosti na zem nkterho jinho.
[add-favorites][/add-favorites] [del-favorites][/del-favorites]
Комментариев:
Имя:*
E-Mail:


Внешний вид
Panel heading without title
Panel content
Panel heading without title
Panel content