Cvc code
Not present transakcich, cit, a b Slovnk pojmov, cvccvv kd na platobnej karte. CVV1 kd je zapracovan v ipe a v magnetickom prku platobnej karty. Platby na internete, tento kd je fyzicky vytlaen na platobnej karte a pouva sa pri potvrdzovan transakci. Card Verification Value resp, ip platobnej karty a vytlaen zväa na zadnej strane karty pri podpisovom prku. Card Identification Number je oznaenie kontrolnho verifikanho kdu uvedenho na platobnej karte. CVV, cez mobiln telefny a pod, pri ktorch sa nevyaduje fyzick prtomnos karty. Card Verification Code resp, platbch, v ktorch sa karty fyzicky pouvaj pri platbe bankomat. CVC kd online, kontroln kd oznauj kartov spolonosti rzne spolonos. American Express tvorslie na prednej strane karty cVC kd z angl. Prklady cvccvvcid kdu na platobnej karte. Visa posledn trojslie na zadnej strane karty. Pri platbch bez fyzickej prtomnosti karty sa ukzala ochrana cvccvv kdom ako nedostaton. CVV2 kd je seln kd vytvoren kryptovanm z sla karty. Jednou z najrozrenejch je ochrana tzv. Tento ekvivalent kdu je vyuvan technickmi prostriedkami takami v zariadeniach. Preto kartov spolonosti vyvjaj oraz dokonalejie metdy verifikcie takchto kartovch platieb.
[add-favorites][/add-favorites] [del-favorites][/del-favorites]
Похожие новости
Комментариев:
Имя:*
E-Mail:


Популярные новости
Комментарии
Сообщество
Календарь
Облако тегов
Внешний вид
Panel heading without title
Panel content
Panel heading without title
Panel content